Servicii

Oferim servicii de:

constructii pentru reabilitare și balastrare drumuri, parcari, canalizari și amenajare cai de acces

constructii pentru demolari industriale și civile

constructii pentru execuție podete și alei pietonale, imbunatatiri funciare

constructii pentru execuție terasamente drumuri și platforme industriale

decopertari, decolmatari, drenuri, piconari

deszapezire

livrare de agregate pentru construcții

Contactează-ne!